Zachęcamy do udziału w konsultacjach – poniżej treść pisma z MI:

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Legislacja – Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 88). Link do strony: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551

W załączeniu przesyłam pismo Pana Marka Gróbarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujące projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych wraz z załącznikiem tj. tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie załączonej tabeli. Proszę o przekazanie wszelkich uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości.

Odpowiedź proszę przekazać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.falinska@mi.gov.pl. Niezgłoszenie uwag w ww. terminie pozwolę sobie uznać za uzgodnienie treści dokumentu.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Falińska

Wydział Polityki Wodnej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

 

Załączniki:

Susza-Pismo_konsultacje publiczne

Susza-Zał Tabela uwag

 

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz