Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich na II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa”. Tematem przewodnim seminarium są „Problemy z monitoringiem wód podziemnych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 23. czerwca 2014r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu o godz. 11.15 (po Walnym Zebraniu). Informacja o numerze sali będzie wywieszona na drzwiach wejściowych.

Mapka z lokalizacją Wydziału jest dostępna pod linkiem: http://www.wnoz.us.edu.pl/kontakt.php
Z uwagi na konieczność potwierdzenia kateringu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16 czerwca, do godz. 12, na adres shp@hydrogeolodzy.pl.
Program seminarium wygląda następująco:

11.15 – 13.00 II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” – „Problemy z monitoringiem wód podziemnych” – cz. 1

– dr  Bogusław Kazimierski „Monitoring w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB w cyklu Planów Gospodarki Wodnej na lata 2016-2021”

– prof. UŚ dr hab. Andrzej Witkowski „Blaski i cienie monitoringu wód podziemnych wokół składowisk odpadów”

– dyskusja

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.45 II seminarium z cyklu „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” – „Problemy z monitoringiem wód podziemnych” – cz. 2

– dr inż. Marek Sołtysiak, Paweł Mazur „Monitoring wód podziemnych przy inwestycjach drogowych”.

– dr inż. Mariusz Czop, dr Magdalena Worsa-Kozak „Nowoczesne metody badawcze w zagadnieniach monitoringu środowiska wodnego na obszarach objętych wpływem działalności górniczej”

– dyskusja

Facebooklinkedin