Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie SHP

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, zwołuje na dzień 23 czerwca br. na godz. 10 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, przy ul. Będzińśkiej 60 (http://www.wnoz.us.edu.pl/).
Walne Zebranie zwołane jest w celu  przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013.
W porządku obrad przewidziano też wolne wnioski.

Po zebraniu, około godz. 11,  zaplanowano II seminarium z serii „praktyczny warsztat hydrogeologa”. Temat wiodący brzmi: „Problemy z monitoringiem wód podziemnych”.

Facebooklinkedin