W dniach 16-18.11.2014 w Ciechocinku odbędzie się VI Konferencja Naukowa pt. „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych”. Jest ona organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i poświęcona będzie problemom modelowania procesów filtracji, transportu masy i energii oraz modelowania hydrogeochemicznego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu modelowania procesów hydrogeologicznych. Konferencja będzie miała charakter warsztatów, dając jednocześnie możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć głównych ośrodków krajowych w tym zakresie. Informacje o konferencji można znaleźć na stronie: http://www.home.umk.pl/~mpwp_6/index.html

Zaprasza Komitet Organizacyjny

Facebooklinkedin