Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Członkowie SHP,

W dn. 8 maja odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie zarządu SHP. Nasze Stowarzyszenie powiększyło się o kolejnych nowych członków zwyczajnych. Serdecznie witamy w naszym gronie Magdalenę Malarę, Dominikę Dąbrowską, Andrzeja Rodzocha, Sławomira Górę, Damiana Kałusa. Jest nas już 128!

W trakcie spotkania Zarządu SHP dominujące okazały się kwestie:
– walnego zebrania (19 czerwca 2015),
– czasopisma Hydrogeologia,
– seminarium „praktyczny warsztat hydrogeologa”,
–  spotkania Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody,
–  kolejnych inicjatyw, o których z przyjemnością poinformujemy na Walnym Zebraniu.

Zakończone zostało wysyłanie zaświadczeń członkowskich – jeśli do kogoś nie dotarło, proszę o informację na adres mailowy SHP (przy ponad 120 dedykowanych mailach łatwo o pomyłkę).

W imieniu Zarządu zwracam się z prośbą o rozpropagowanie konkursu SHP „AS Polskiej Hydrogeologii”  – plakat w załączeniu, szczegóły na stronie www.hydrogeolodzy.pl  (dokładnie: http://hydrogeolodzy.pl/wp-content/uploads/2014/07/AS_regulamin.pdf )

Sygnalizuję, iż 19 czerwca w Sosnowcu o godzinie 10. 00 rozpocznie się walne zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Szczegółowy program zebrania zostanie rozesłany do wszystkich członków Stowarzyszenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć  pierwszy numer Hydrogeologii, proszę o kontakt z redaktorem naczelnym – Prezesem Andrzejem Witkowskim.

Wszystkich, którzy chcieliby czynnie „zaistnieć” w trakcie seminarium, które odbędzie się po walnym zebraniu proszę o kontakt ze mną – tematem przewodnim jest „ochrona wód podziemnych w praktyce” – dotychczasowe zgłoszenia ogniskują się wokół stref ochronnych ujęć.

W trakcie zebrania podniesiono również kwestię nieaktualnych danych osobowych w naszej bazie (np. adresów mailowych, tytułów naukowych)   – informacje o ewentualnych zmianach proszę wysyłać na adres mailowy stowarzyszenia w temacie pisząc „zmiana danych osobowych”.

Z uwagi na brak chętnych nie dojdzie do zorganizowanego spotkania towarzyskiego po seminarium. Stawiamy jednak na spontaniczność i liczymy, iż po seminarium dyskusja będzie kontynuowana w gronie zainteresowanych, w jednym z pobliskich lokali.

z pozdrowieniami
Marek Sołtysiak – Sekretarz Zarządu SHP

Facebooklinkedin