Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po wielu próbach pojawiają się efekty zaangażowania Stowarzyszenia w procesy legislacyjne w naszym Kraju. Dzięki zintegrowanej współpracy wielu środowisk w Konsultacjach Międzyresortowych zostały uwzględnione uwagi do projektu ustawy Prawo Wodne i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż zostaną uchwalone. (przeczytaj odniesienie Ministra Środowiska do uwag zgłoszonych na Komitecie Stałym Rady Ministrów >>>). Sukces ten zawdzięczamy między innymi współpracy ze środowiskiem hydrologów, wodociągowców oraz lekarzy zaangażowanych w działalność Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.

W dniu 26 marca 2015 r. w siedzibie GIS w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody działającej w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (organu opiniodawczo – doradczego Głównego Inspektora Sanitarnego), na którym podjęto dyskusję na temat merytorycznych i prawnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter ww. zagadnienia, Pan Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski – Przewodniczący Komisji, zaprosił do udziału w jej posiedzeniu przedstawicieli hydrogeologów, hydrologów i geologów. Środowisko hydrogeologów było reprezentowane przez przedstawicieli SHP – Prezesa Andrzeja Witkowskiego i Wiceprezes Magdalenę Worsę-Kozak oraz przedstawiciela PSH (PIG-PIB) – Józefa Mikołajkowa.

Owocna dyskusja zakończyła się wystosowaniem APELU do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta i Ministrów Środowiska oraz Zdrowia (przeczytaj APEL >>>). Stowarzyszenie Hydrogeologów Polski wyraziło swoje poparcie dla Apelu pismem z dnia 17.04.2015r. (przeczytaj poparcie apelu>>>).

Efektem tych działań było zgłoszenie i przedyskutowanie postulatów środowiska na Komitecie Stałym Rady Ministrów i uwzględnienie w dalszych pracach nad ustawą Prawo Wodne uwag dot. stref ochronnych ujęć przez Ministra Środowiska. Jest to niezbity dowód na to, że warto się integrować i podejmować zmasowane, wspólne działania, dla ochrony zasobów wodnych naszego kraju.

 

Facebooklinkedin