SPECJALNY KONKURS POD AUSPICJAMI STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

Nagrody: bezpłatne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych z programu Visual MODFLOW lub GMS odbywających się 9 października 2016r., w ramach VII konferencji MPWP dla 2 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu może być jedynie członek SHP o uregulowanym statusie (bez zaległości w składkach członkowskich);
2. Uczestnictwo w konkursie związane jest z nadesłaniem pracy konkursowej w terminie do 15.IX.2016 r. na adres e-mail: shp@hydrogeolodzy.pl z dopiskiem: KONKURS SHP;
3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania programów specjalistycznych firmy firmy Schlumberger Water Services (Visual Modflow, HydroGeo Analyst, HydroGeo Builder, AquaChem, AquiferTest, UnSat Suite i in.) oraz Aquaveo (GMS) w pracy naukowej i/lub zawodowej
4. Praca konkursowa nie powinna przekroczyć 12 stron standardowego maszynopisu (czcionka Verdana 10 pkt., pojedynczy odstęp między wierszami) wraz z rysunkami;
5. Praca konkursowa powinna być przygotowana ze starannością, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej rozdzielczości i czytelności rysunków w formacie PDF (camera ready);
6. Głównym kryterium oceny pracy będzie jej innowacyjność i nowatorski charakter. Ocenie podlegać będzie również związek przedstawionej pracy konkursowej z prowadzoną i planowaną działalnością naukową i/lub zawodową, a także estetyczny poziom jej wykonania;
7. Prace konkursowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej w składzie Zarząd SHP;
8. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 30.IX.2016 r. na stronie internetowej SHP (www.hydrogeolodzy.pl), a zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.
9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie autora potwierdzające oryginalność pracy i posiadanie nieograniczonych praw autorskich (osobistych i majątkowych) do pracy zgłaszanej na konkurs oraz oświadczenie poświadczające zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) przez SHP na potrzeby konkursu oraz w celu jego promocji.

REGULAMIN DO POBRANIA

Facebooklinkedin