Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)

Problem z dostępem do wody pitnej z roku na rok dotyka coraz większej ilości osób na świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment na uświadomienie społeczeństwa, że należy szanować wodę.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie w dniu 22 marca od 1993 r. W tym roku są to dwudzieste czwarte obchody tego święta. Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest „Woda i ścieki”. Ma ono zwrócić uwagę na zależności jakie występują między ekosystemami wodnymi, a ściekami.

Powstające w wyniku działalności człowieka ścieki mają ogromny wpływ na stan i jakość wody. Dlatego należy skupić się na racjonalnym zarządzaniu gospodarką ściekową i wykorzystać jej potencjał w sposób poprawiający stan wód, a nie marnować go.

AS

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz