W dniach 16-17 marca 2017r. w warszawskim hotelu InterContinental
odbyła się II edycja Konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze.

Podczas konferencji kilkunastu prelegentów zaprezentowało wykłady odnoszące się do zagadnień Prawa Geologicznego i Górniczego, niejednokrotnie znacznie tematykę wynikającą z tytułu konferencji poszerzające.
 
Ze szczegółowym planem odczytów można zapoznać się na stronie: http://www.trioconferences.pl/www-prawo-geologiczne/
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: szeroko pojętej branży wydobywczej, podmiotów świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego, reprezentanci świata naukowego oraz przedstawiciele Administracji Państwowej.
Tematyka odczytów zaprezentowanych na Konferencji umożliwiła zapoznanie się z aktualną sytuacją formalno-prawną prowadzenia działalności górniczej w świetle obowiązujących zapisów: Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, jak i innych aktów prawnych.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze specjalistyczną interpretacją aktualnych przepisów, praktycznymi skutkami zapisów prawa w aspekcie prowadzonej działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej oraz działań formalno-prawnych poprzedzających uzyskanie koncesji wydobywczej jak i związanych z prowadzeniem wydobycia kopalin. Podczas konferencji zaprezentowano również przykłady skutecznego prowadzenia inwestycji polegających na wydobywaniu kopalin w złożonych warunkach środowiskowych i społecznych.
 
Dzięki partycypacji w konferencji, uczestnicy mogli poszerzyć swoja wiedzę, a niekiedy również uzyskać odpowiedź specjalisty na nurtujące ich pytania. Na skutek obecności przedstawicieli podmiotów o zróżnicowanym profilu działalności Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń również poza salą konferencyjną.
Wobec wielu uwag krytycznych zgłaszanych przez prelegentów i licznych pozostałych uczestników spotkania oraz wobec konsekwencji wynikających z nowych zapisów poszczególnych ustaw, należy ubolewać, że na konferencji zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, przez co dyskusja często miała charakter jednokierunkowy, a wiele istotnych pytań pozostało bez odpowiedzi.

Maciej Pikuła

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz