W 2 numerze Czasopisma Hydrogeologia zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Odwiert dla pomp ciepła jako potencjalne punktowe ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych
  Jarzyński M., Żurek A. J.
  pobierz>>
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Przykład ujęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  Mazurkiewicz J., Kmiecik E., Tomaszewska B.
  pobierz>>
 • World Karst Aquifer Map (WOKAM) i obecność Polski
  Różkowski J., Grabala D., Polonius A.
  pobierz>>
 • Nowe zasady ochrony zasobów oraz wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych – wstęp do dyskusji
  Czop M., Worsa-Kozak M.
  pobierz>>
 • Stacja hydrogeologiczna monitoringu wód podziemnych I rzędu Sędów w południowo-wschodniej Polsce – wyniki i kierunki dalszych badań
  Prażak J.
  pobierz>>
 • Tempo obniżania wód podziemnych w poziomach paleogeńsko-neogeńskich w południowym obszarze działalności kopalń miedzi KGHM
  Staśko S., Bylebył P.
  pobierz>>
 • Wody podziemne w nowym Prawie wodnym – tylko dwa aspekty
  Rejman W.
  pobierz>>
 • Some reflections on the role of scientific organisations such as the International Association of Hydrogeologists (IAH) on education, professional development and advocacy
  Misstear B.
  pobierz>>
Facebooklinkedin

Dodaj komentarz