Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż MGMiŻŚ powierzyło państwowej służbie hydrogeologicznej opracowanie poradnika metodycznego „Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych”. Ze względu na wagę podejmowanej problematyki oraz nieprecyzyjne rozwiązania legislacyjne poradnik z założenia będzie realizowany przy wsparciu, udziale i konsultacji środowiska hydrogeologicznego zaangażowanego w działania na rzecz ochrony ujęć wód podziemnych. W związku z powyższym zapraszam na spotkanie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich poświęcone dyskusji na temat przedmiotowego poradnika. Liczę na aktywny udział osób, które mają doświadczenie w zakresie wykonywania analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych i chciałyby tymi doświadczeniami się podzielić.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie o godz. 10.00 (sala 15 bud. C).

Z poważaniem

Andrzej Witkowski

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz