Szanowni Członkowie SHP,
W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, kiedy najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych członków, postanowiliśmy ograniczyć ryzyko związane z podróżami i zgromadzeniami. Dlatego w tym roku zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie on-line.
Każdy z Was powinien otrzymać e-mailowe zaproszenie na spotkanie (jeśli nie dotarło, prosimy o kontakt na adres shp@hydrogeolodzy.pl).
W celu uczestniczenia w Zebraniu należy zarejestrować się na spotkanie używając linka przesłanego w tej wiadomości i postępując zgodnie z instrukcjami z platformy LiveWebinar. Każdy zarejestrowany członek otrzyma unikalny, indywidualny link, z którego będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Mamy nadzieję, że ta nowa forma zebrania pozwoli na udział większej liczby członków, niż forma tradycyjna, ma czym bardzo nam zależy. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia w piątek!
Zarząd SHP

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich 19.06.2020 r. (piątek), g.11.00 on-line przez platformę LiveWebinar UWAGA: SPOTKANIE BĘDZIE REJESTROWANE (audio i video) godz. 11.00 – 12.30 Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich
1) Otwarcie Walnego Zebrania.
2) Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
3) Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5) Prezentacja sprawozdań: finansowego, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2019 r.
6) Dyskusja nad sprawozdaniami.
7) Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019 i podjęcie stosownej uchwały.
8) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2019 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
9) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2019 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
10) Informacja Zarządu na temat: – tegorocznych wyborów organów SHP (Zarząd i Komisja Rewizyjna) na kolejną kadencję – czasopisma Hydrogeologia – bieżącej działalności SHP
11) Wolne wnioski, sprawy różne.
12) Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
13) Zakończenie Walnego Zebrania.

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz