Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 11. grudnia 2020r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia – Zebranie Wyborcze,

które, w związku z zaostrzeniem się sytuacji pandemicznej, odbędzie się on-line o godz. 11.00

Zaproszenia z indywidualnym linkiem do spotkania otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Ramowy porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie kworum.
 2. Głosowanie nad porządkiem obrad
 3. Informacja Zarządu o bieżących sprawach Stowarzyszenia
 4. Wybór komisji skrutacyjnej czuwającej nad prawidłowością przebiegu wyborów
 5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie w sprawie liczby wybieranych członków Zarządu
 8. Przedstawienie kandydatów do Zarządu
 9. Wybór członków Zarządu
 10. Ukonstytuowanie się nowych Władz Stowarzyszenia
 11. Zakończenie zebrania

 

Członkowie, którzy zalegają z opłatami członkowskimi proszeni są o ich uregulowanie do dnia 15 listopada 2020r. Po tym terminie Zarząd, zgodnie z zapisami statutu, będzie zmuszony do skreślenia zalegających osób z listy członków SHP.

 

Do dnia 30 listopada uprzejmie prosimy nadsyłać kandydatury członków do Komisji Rewizyjnej i do Zarządu.

Zgłoszenia, wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na udział w wyborach, przyjmujemy mailowo na adres: wybory2020@hydrogeolodzy.pl . Oryginał oświadczenia prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą priorytetową na adres Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Zarząd SHP

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz