Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego czasopisma Toxics pt. „Occurrence, Fate and Environmental Risk Assessment of the Organic Microcontaminants in Groundwater”. 
Czasopismo ma IF= 3.271 oraz 70 pkt. wg punktacji MNiSW. 
 
Działania antropogeniczne wpływają na stan chemiczny wód podziemnych. Organiczne mikrozanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla wód gruntowych, ponieważ nawet w niskich stężeniach mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W ostatnich latach coraz większe zaniepokojenie budzą pojawiające się zanieczyszczenia w środowisku wodnym. Najpopularniejszymi substancjami są trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pestycydy, farmaceutyki i kosmetyki, których pozostałości występują zarówno w wodach powierzchniowych, jak i podziemnych. Do głównych źródeł tych substancji należą niewystarczające oczyszczalnie ścieków i odcieki ze składowisk. Pomimo niskich stężeń PPCP w próbkach wody, związki te stanowią zagrożenie dla organizmów żywych ze względu na ich potencjał do bioakumulacji. Do numeru specjalnego można zgłaszać wszystkie artykuły związane z ryzykiem środowiskowym dla wód podziemnych, monitoringiem wód i zagrożeniem ze strony ww. substancji.
 
Koszt publikacji to 1600CHF z możliwością uzyskania zniżki. Edytorem numeru specjalnego jest dr Dominika Dąbrowska.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
Facebooklinkedin

Dodaj komentarz