Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

Właśnie rozpoczęliśmy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności Stowarzyszenia. Czasy pandemii są trudne dla wszystkich organizacji pozarządowych, w tym i dla SHP, ale nie składamy broni i działamy w miarę pojawiających się możliwości.

Pierwsze jubileuszowe działanie to objęcie patronatem XXIII edycji KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych z uwzględnieniem technologii bezwykopowych”, która już za miesiąc odbędzie się w Częstochowie. Jest to jedna z nielicznych branżowych konferencji w tym roku, która jest planowana w formie stacjonarnej.

Gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i przesyłamy poniżej informacje od organizatorów.

Z hydrogeologicznym pozdrowieniem,

Zarząd SHP

 

Informacja od Organizatorów:

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do naszej wspólnej konferencji 13-15.10.2021, na którą zostało zgłoszonych już 29 wystąpień – przesyłamy wybrane tematy wystąpień. Mamy także przyjemność przekazania informacji o objęciu współpatronatu nad konferencją przez Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.

Zapraszamy do udziału, jak również do nadsyłania artykułów (do publikacji pokonferencyjnej; monografia przedkonfernecyjna została zamknięta w aktualnym miesiącu).

W przypadku rejestracji uczestnictwa (poprzez stronę internetową konferencji/ link: http://www.knt.czest.pl/page9.html#header3-c7) i wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przyjazd (np. z powodu stanu zdrowia) można będzie anulować zgłoszenie lub je zmodyfikować. Po rejestracji możliwe jest wniesienie opłaty w późniejszym terminie. Chcąc zachować optymalne środki bezpieczeństwa w trakcie konferencji wykorzystane zostaną m.in. duże sale wykładowe oraz wydłużony czas rejestracji.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny XXIII edycji KNT

tel. kont. 669 616 988

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz