Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich aktywnie wspiera swoim patronatem konferencje, których jednym z wiodących tematów sa zagadnienia związane z wodą. Tym razem nasi przedstawiciele byli na XXIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych oraz zagadnienia związane z technologiami bezwykopowymi”.

Tworzymy pomost pomiędzy nauką administracją i gospodarką

Konferencja stanowi kontynuację cyklu konferencji ,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej”, organizowanych od 1977 r. W chwili obecnej skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności hydrogeologów i hydrotechników, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych, jak również eksploatatorów ujęć wody oraz osoby związane z gospodarką wodną i technologiami bez wykopowymi.

W tym roku odbyło się kilka tematycznych sesji:

  • Wybrane wyzwania ujmowania wód podziemnych i wodociągów
  • Eksploatacja wodociągów:
  • Aspekty hydrotechniczne i hydrogeologiczne
  • Ochrona wód podziemnych i prawo
  • Różne metody badań

Dodatkowo w trakcie konferencji odbyło się wręczenie medalu „ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ HYDROGEOLOGII” Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich na konferencji reprezentował jeden z naszych członków wspierających – firma Aquaterra. Na stanowisku można się było dowiedzieć więcej o Stowarzyszeniu oraz pozyskać jeden z unikatowych numerów czasopisma Hydrogeologia.

Zobacz także:

http://www.knt.czest.pl/
https://aquaterra.pl/

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz