10 czerwca 2022r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Rada dyskutowała wiele bieżących problemów gospodarowania wodami w naszym kraju oraz wysłuchała kilku prezentacji problemowych. Szczególną aktywność uczestników wzbudziło wystąpienie dr Jana Pysia – Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej, dotyczące tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Nie zabrakło też akcentów związanych z wodami podziemnymi. Prezes Magdalena Worsa-Kozak zwróciła uwagę w dyskusji na potrzebę zintegrowania gospodarki wodnej uwzględniającej wody podziemne i odbudowę podziemnej retencji. Ponadto zasygnalizowała problematykę sztucznego zasilania wód podziemnych (tzw. MAR) i braku regulacji prawnych w tym temacie, co jasno wynika z projektu Deepwater CE zrealizowanego przy wsparciu ze środków z Interreg CE przez naszych członków z Uniwersytetu Śląskiego.

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz