29 czerwca 2022 w Przyłękowie odbyła się II Konferencja Wodna pt. Retencja na terenach górskich. Konferencja była poświęcona tematyce gospodarki wodnej w regionie Żywiecczyzny. Program konferencji obejmował część referatową obejmującą podsumowanie działań Koalicji Dbamy o Wodę, case studies z innych obszarów oraz przedstawienie aspektów prawnych związanych z retencją wody, część dyskusyjną oraz wycieczkę terenową. Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć pod adresem: www.dbamyowode.pl. Stowarzyszenie Hydrogeologicznych Polskich było reprezentowane
przez sekretarz – Dominikę Dąbrowską.

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz