Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich w dniach 29-31 marca 2023 r. zorganizowany zostanie kurs:

ANALIZA RYZYKA W PROJEKTOWANIU STREF OCHRONNYCH
UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Zagadnienia dotyczące analiz ryzyka dla wód powierzchniowych będą prezentowane w dniach 29-30 marca 2023 r. natomiast problematyka dotycząca wód podziemnych 31 marca 2023 r.

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednej części kursu, w tym celu proszę o kontakt bezpośrednio z Organizatorem pod adresem e-mail: awalega@wp.pl

Kurs odbędzie się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Do pobrania:

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz