Drodzy Członkowie SHP, na podstawie § 24 ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 5 czerwca 2023 r. na godz. 11.00 zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym:

 • stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia w Sosnowcu, ul. Będzińska 60 w Sali 206 (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego),
 • online na platformie Google Meets lub Zoom dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zebraniu w Sosnowcu. Link do Zebrania zostanie przesłany do dnia 2. czerwca.

Zgodnie ze Statutem w zwyczajnym Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć tylko zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia, natomiast członkom wspierającym przysługuje głos doradczy. Ponieważ planowane jest głosowanie nad uchwaleniem nowego Statutu Stowarzyszenia, co wynika ze zmian prawnych oraz chęci rozwoju działalności pożytku publicznego, PROSIMY OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁU W ZEBRANIU O UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA CZŁONKOM BIORĄCYM UDZIAŁ OSOBIŚCIE (np. dowolny członek Zarządu). Wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj: https://docs.google.com/document/d/13bmqn6v3qgjjRegwdB2gN_uEspoC1OLo/edit?usp=share_link&ouid=110433186925481861709&rtpof=true&sd=true

Ze względów organizacyjnych i konieczności zamówienia obiadów prosimy także o wypełnienie formularza informacyjnego pod linkiem https://forms.gle/Z99T3UBxmTT9948E6 .  Osobom, które do dnia 29. maja 2023r. nie zadeklarują udziału osobistego w Walnym Zebraniu, nie będziemy w stanie zagwarantować obiadu.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania 05.06.2023 r:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i potwierdzenie quorum oraz zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania. (uchwała nr 1).
 4. Przedstawienie sprawozdań: Komisji Rewizyjnej, z działalności Zarządu SHP, finansowego SHP za 2022 r.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SHP za 2022 r. (uchwała nr 2).
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SHP za 2022 r. (uchwała nr 3).
 8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SHP za rok 2022 oraz przeznaczenia zysku za rok 2021 na cele statutowe Stowarzyszenia. (uchwała nr 4).
 9. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich absolutorium za 2022 r. (uchwała nr 5).
 10. Przedstawienie przez Zarząd treści nowego Statutu SHP i dyskusja nad statutem.
 11. Głosowanie nad uchwałą o uchwaleniu nowego statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (uchwała nr 6).
 12. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie, w tym:
  – konferencje krajowe
  – konferencje międzynarodowe
  – forum dyskusyjne
 13. Wolne wnioski, sprawy różne. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
 14. Zakończenie zwyczajnego Walnego Zebrania.

Po obradach WZ odbędzie się szkolenie z cyklu Praktyczny Warsztat Hydrogeologa. Kolega Grzegorz Nikiel poprowadzi mini-warsztat na temat „Wykorzystanie QGIS w przygotowaniu analizy ryzyka ujęć wód podziemnych”, którego szczegóły znajdują się tutaj: https://drive.google.com/file/d/1jzIaGDYrolAkxMyqZw0KLGjvCy-W5SeY/view?usp=share_link.

Warto nadmienić, że podobne szkolenie nasi członkowie przeprowadzili w marcu w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich i zebrało ono bardzo pozytywne opinie jednocześnie ciesząc się olbrzymim zainteresowaniem. Ze względów technicznych szkolenie będzie dostępne tylko w trybie stacjonarnym dla członków biorących osobisty udział w Zebraniu, stąd tym bardziej zapraszamy do wizyty w Sosnowcu i aktywnego udziału w WZ oraz PHP.

Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram na dzień 5. czerwca 2023 r.:
10.00-11.00 – Przyjazd członków oraz podpisanie listy obecności
11.00-13.00 – Walne Zebranie SHP
13.00-13.45 – Lunch (bar na WNOZ UŚ)
13.40-16.30 – Praktyczny Warsztat Hydrogeologa (Wykorzystanie QGIS w przygotowaniu analizy ryzyka ujęć wód podziemnych)

Pliki do pobrania:

Zarząd SHP

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz