W każdym środowisku zawodowym są osoby, których wkład w rozwój danej dziedziny jest nieoceniony, które swoją aktywną postawą stanowią wzór dla młodszych kolegów, których dorobek naukowy jest podstawą kształcenia kolejnych pokoleń, których publikacje są szeroko cytowane w kraju i poza jego granicami. W każdym środowisku są osoby, które zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. Rolą naszego Stowarzyszenia jest wyróżnianie tych wybitnych osobowości i popularyzowanie ich dorobku. Mając to na względzie, Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich w czerwcu 2015 r. wyszedł z inicjatywą ustanowienia honorowego odznaczenia dla wyjątkowo zasłużonych polskich hydrogeologów. Walne zebranie członków SHP zatwierdziło tę inicjatywę.

W uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i naukowych, ogromnego wkładu w rozwój polskiej i światowej hydrogeologii oraz w podziękowaniu za wychowanie wielu wspaniałych hydrogeologów Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich postanowiło uhonorować: