as_projekt_zaproszenieAS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII to nagroda ustanowiona przez Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich w 2014r.

Nagroda ma charakter doroczny i po raz pierwszy została wręczona 17 listopada 2014r.  podczas konferencji Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych w Ciechocinku pani mgr inż. Dorocie Pietrucin.

Konkurs o nagrodę ASA jest przeznaczony dla hydrogeologów będących w fazie rozwoju ich kariery zawodowej.

Termin składania wniosków o nagrodę upływa 31 sierpnia każdego roku.

Regulamin konkursu do pobrania w formacie PDF