as_projekt_zaproszenieAs Polskiej Hydrogeologii to nagroda ustanowiona przez Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów
Polskich w 2014 r.

Jej celem jest wyróżnienie i promowanie talentów hydrogeologicznych na arenie krajowej
oraz międzynarodowej. Nagroda ma charakter doroczny i konkursowy. Konkurs o nagrodę Asa jest
przeznaczony dla hydrogeologów będących w fazie rozwoju ich kariery zawodowej, bez względu na
wiek. W ocenie wniosków pod uwagę brane są nie tylko osiągnięcia naukowe, lecz także działalność
wdrożeniowa, badawcza, dydaktyczna i społeczna. As zostaje wyróżniony oryginalną statuetką oraz
specjalnym certyfikatem.

Termin składania wniosków o nagrodę upływa 31 sierpnia każdego roku.
Regulamin konkursu do pobrania w formacie PDF