Prezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr Magdalena Worsa-Kozak

Wiceprezes Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

Skarbnik Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr Krzysztof Chudy

Sekretarz Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr Dominika Dąbrowska

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski
dr inż. Grzegorz Nikiel
mgr Michał Oleksiewicz