STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
22 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Niewidzialne uczynić widzialnym
rzecz o wodzie i wodach podziemnych
previous arrow
next arrow
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
Stowarzyszenie kierowane jest przez Zarząd wybierany podczas walnego zgromadzenia. W skład Zarządu wchodzą: prezes i wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz…
Dowiedz się więcej
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim, jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż…
Dowiedz się więcej
Stowarzyszenie organizuje liczne konkursy, by promować działania naukowe, pokazywać osiągnięcia w dziedzinie hydrogeologii oraz geologii, a także by wspierać młodych…
Dowiedz się więcej

AKTUALNE DZIAŁANIA

Najważniejsze wydarzenia, w których bierze udział SHP oraz nowości branżowe.

AquaTerra i GWE-Polbud na konferencji WODA-ŚCIEKI-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO

W dniach 27.04-29.04, w Licheniu Starym odbyła się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „WODA-ŚCIEKI-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO”. Na tej konferencji swoje stanowiska prezentowały dwie firmy, […]

Świętujcie z nami Światowy Dzień Wody!

Punktualnie o godz. 12.00 startujemy z premierą wykładu popularnonaukowego dr Moniki Derkowskiej-Sitarz z Politechnika Wrocławska o tym, co jest najważniejsze, […]

Niewidzialne uczynić widzialnym – rzecz o wodzie i wodach podziemnych

Wody podziemne i powierzchniowe to niedoceniony zasób, który stanowi jedno z najważniejszych bogactw świata. Właściwa gospodarka wodna wpływa na harmonijny […]

MISJA STOWARZYSZENIA HYDRGEOLOGÓW POLSKICH

Nasze cele oraz najważniejsze działania.

CELE

oddziaływanie na wszelkie formy działalności
zawodowej i naukowej związanej z hydrogeologią
dążenie do zapewnienia właściwych warunków
wykonywania zawodu hydrogeologa
stałe podnoszenie poziomu prac wykonywanych
przez hydrogeologów
ochrona praw autorskich oraz ochrona zawodu
hydrogeologa
dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej
samopomoc koleżeńska

DZIAŁANIA

współdziałanie z władzami i instytucjami
zainteresowanymi zawodową działalnością
hydrogeologów
członkostwo w innych organizacjach krajowych
i międzynarodowych o zbliżonych celach
inspirowanie oraz prowadzenie różnorodnych
form działalności zawodowej i naukowej
przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie hydrogeologii
inspirowanie i popieranie różnych form
wspomagających wykonywanie zawodu
hydrogeologa

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI DZIAŁANIAMI? ZAMÓW NEWSLETTER JUŻ TERAZ!