STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
22 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Niewidzialne uczynić widzialnym
rzecz o wodzie i wodach podziemnych
previous arrow
next arrow
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
Stowarzyszenie kierowane jest przez Zarząd wybierany podczas walnego zgromadzenia. W skład Zarządu wchodzą: prezes i wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz…
Dowiedz się więcej
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim, jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż…
Dowiedz się więcej
Stowarzyszenie organizuje liczne konkursy, by promować działania naukowe, pokazywać osiągnięcia w dziedzinie hydrogeologii oraz geologii, a także by wspierać młodych…
Dowiedz się więcej

AKTUALNE DZIAŁANIA

Najważniejsze wydarzenia, w których bierze udział SHP oraz nowości branżowe.

Zwyczajne Walne Zebranie SHP – 9 września 2022 r.

Drodzy Członkowie SHP, na podstawie § 24 ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 9 września 2022 r. na godz. […]

Retencja w terenach górskich. Co powinniśmy wiedzieć?

29 czerwca 2022 w Przyłękowie odbyła się II Konferencja Wodna pt. Retencja na terenach górskich. Konferencja była poświęcona tematyce gospodarki […]

SHP na Radzie Gospodarki Wodnej MI

10 czerwca 2022r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Rada dyskutowała wiele bieżących problemów gospodarowania wodami […]

MISJA STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

Nasze cele oraz najważniejsze działania.

CELE

oddziaływanie na wszelkie formy działalności
zawodowej i naukowej związanej z hydrogeologią
dążenie do zapewnienia właściwych warunków
wykonywania zawodu hydrogeologa
stałe podnoszenie poziomu prac wykonywanych
przez hydrogeologów
ochrona praw autorskich oraz ochrona zawodu
hydrogeologa
dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej
samopomoc koleżeńska

DZIAŁANIA

współdziałanie z władzami i instytucjami
zainteresowanymi zawodową działalnością
hydrogeologów
członkostwo w innych organizacjach krajowych
i międzynarodowych o zbliżonych celach
inspirowanie oraz prowadzenie różnorodnych
form działalności zawodowej i naukowej
przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie hydrogeologii
inspirowanie i popieranie różnych form
wspomagających wykonywanie zawodu
hydrogeologa

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI DZIAŁANIAMI? ZAMÓW NEWSLETTER JUŻ TERAZ!