STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
previous arrow
next arrow
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE HYDROGEOLOGÓW POLSKICH
Przekonaj się jak działamy i dołącz do nas!
Stowarzyszenie kierowane jest przez Zarząd wybierany podczas walnego zgromadzenia. W skład Zarządu wchodzą: prezes i wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz…
Dowiedz się więcej
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim, jest hydrogeologiem posiadającym co najmniej 2-letni staż…
Dowiedz się więcej
Stowarzyszenie organizuje liczne konkursy, by promować działania naukowe, pokazywać osiągnięcia w dziedzinie hydrogeologii oraz geologii, a także by wspierać młodych…
Dowiedz się więcej

AKTUALNE DZIAŁANIA

Najważniejsze wydarzenia, w których bierze udział SHP oraz nowości branżowe.

Zmarł prof. Marek Rogoża

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci nestora hydrogeologii górniczej – profesora Marka Rogoża. Sylwetkę tego wybitnego hydrogeologa przybliżaliśmy […]

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SHP – 7 maja 2024

Drodzy Członkowie SHP, Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich Zarząd Stowarzysznia zwołuje na dzień 7. maja […]

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu SHP

Drodzy Członkowie SHP, na podstawie § 24 ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 5 czerwca 2023 r. na godz. […]

MISJA STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

Nasze cele oraz najważniejsze działania.

CELE

oddziaływanie na wszelkie formy działalności
zawodowej i naukowej związanej z hydrogeologią
dążenie do zapewnienia właściwych warunków
wykonywania zawodu hydrogeologa
stałe podnoszenie poziomu prac wykonywanych
przez hydrogeologów
ochrona praw autorskich oraz ochrona zawodu
hydrogeologa
dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej
samopomoc koleżeńska

DZIAŁANIA

współdziałanie z władzami i instytucjami
zainteresowanymi zawodową działalnością
hydrogeologów
członkostwo w innych organizacjach krajowych
i międzynarodowych o zbliżonych celach
inspirowanie oraz prowadzenie różnorodnych
form działalności zawodowej i naukowej
przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie hydrogeologii
inspirowanie i popieranie różnych form
wspomagających wykonywanie zawodu
hydrogeologa

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI DZIAŁANIAMI? ZAMÓW NEWSLETTER JUŻ TERAZ!