Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich jest organizatorem cyklicznych warsztatów poruszających aktualne problemy szeroko pojętej hydrogeologii od strony praktycznej. Cykl „Praktyczny Warsztat Hydrogeologa” z edycji na edycję gromadzi coraz więcej uczestników i prelegentów z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy do udziału w seminariach, które dla członków Stowarzyszenia są BEZPŁATNE.

Informacje o najbliższych warsztatach i materiały z wcześniejszych edycji dostępne są w zakładce WARSZTATY.

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich patronuje także szeregowi wydarzeń naukowych, w tym cyklicznym konferencjom z serii Współczesne Problemy Hydrogeologii, Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych oraz Międzynarodowym Warsztatom Młodych Hydrogeologów. Konferencje te mają swoje stałe miejsce w serwisie internetowym SHP w zakładce KONFERENCJE. Znajdziecie tu Państwo także inne konferencje polecane przez SHP.