Celem projektu Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) jest stworzenie bazy danych artykułów w celu umieszczania w niej dotychczas opublikowanych artykułów – w szczególności tych, które dotychczas nie posiadają swoich wersji elektronicznych.

Projekt PPH jest rozwinięciem stworzonej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu bazy artykułów zawartych w piętnastu tomach wydawanych w ramach Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii” w latach 1980 -2011.

Aplikacja Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) tworzona na potrzeby bazy danych publikacji umożliwia przeszukiwanie zawartości bazy według autora/ów publikacji, tytułu publikacji, roku, tomu oraz wyszukiwanie słów kluczowych oraz nazwisk autorów bezpośrednio w samej treści artykułu. Ta ostatnia funkcja umożliwia również przeszukiwanie publikacji według liczby cytowań oraz tworzenie zestawień statystycznych np. liczby publikacji w poszczególnych grupach tematycznych z dziedziny hydrogeologii.

Po wykonanej kwerendzie użytkownik może pobrać interesujące go artykuły w formie plików PDF. Obecnie   w   bazie   danych   znajdują  się   ponad 2900 artykułów z następujących publikacji:

  • Przegląd Geologiczny
  • Technika Poszukiwań Geologicznych
  • PZiTS
  • WPH
  • MPWP
  • Geologos
  • Sesje Jubileuszowe

Wyżej wymienione artykuły zostały opublikowane przez około 1659 autorów. Publikacje z dziedziny hydrogeologii dotyczą okresu 1953-2012.

Aby przejść do aplikacji PPH, należy się zalogować podanym poniżej loginem i hasłem. Zapraszamy do  zapoznania się z bazą artykułów PPH.

Polskie Publikacje Hydrogeologiczne -okno logowania

Aplikacja Polskie Publikacje Hydrogeologiczne została zaprezentowana podczas Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii w Jachrance (16-18 października 2013 r.), podczas której środowisko hydrogeologów wyraziło zadowolenie z opracowania i udostępnienia w internecie bazy danych artykułów dotyczących tematyki hydrogeologii.

Źródło: http://www.psh.gov.pl/wydarzenia/nowa-baza-publikacji-hydrogeologicznych-polskie-publikacje-hydrogeologiczne.html