Zarząd Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich informuje,

iż w dniu 27 września 2013r. (piątek) o godz. 14.00

w siedzibie Stowarzyszenia (Sosnowiec, ul. Będzińska 60, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego)

odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawczo-wyborcze).

Udział w Zebraniu oraz wyborach władz stowarzyszenia jest jednym ze statutowych praw i obowiązków każdego członka zwyczajnego.

Zebranie będzie poprzedzone seminarium inaugurującym cykl spotkań pod hasłem „PRAKTYCZNY WARSZTAT HYDROGEOLOGA”

Uwzględniając połączenia kolejowe z Sosnowcem ustalono następujący  harmonogram dnia:

10.45 – 13.00 SEMINARIUM – sesja referatowa z dyskusją:

mgr Zygmunt Kliński – Patologie na rynku usług hydrogeologicznych

dr Wojciech Rejman – Wody podziemne w prawie wodnym na tle postępowania i orzecznictwa administracyjnego

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00-16.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich

Prosimy o zgłaszanie (mailowo na adres shp@hydrogeolodzy.pl) wniosków do programu walnego zebrania do dnia 10 września.

Szczegółowy program zostanie wysłany pocztą elektroniczną do 18 września.

SEMINARIUM JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH – mile widziani zwłaszcza przedstawiciele administracji i przedsiębiorców. WSTĘP NA SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY – pod warunkiem mailowego zgłoszenia swojego udziału do dnia 24 września 2013r.

Facebooklinkedin