Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy , Członkowie Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich,

W imieniu całego Zarząd SHP zapraszam serdecznie na Walne Zebranie Członków SHP, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe w sali Cuprum (V piętro). Po zebraniu odbędzie się otwarte seminarium –  IV Praktyczny Warsztat Hydrogeologa pod hasłem przewodnim ” Nowoczesne narzędzia w badaniach hydrogeologicznych”.

PRZYPOMINAMY O WSTĘPNYM POTWIERDZENIU UDZIAŁU POD LINKIEM:

http://doodle.com/poll/yyvuiyx6kmqn7uyk

 PROGRAM DNIA:

godz. 10.00 – 12.00 Walne Zebranie Członków SHP

Wstępny porządek obrad Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium i protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu SHP, Komisji Rewizyjnej SHP za 2015 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2015 r. i udzieleniem absolutorium dla Zarządu SHP
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności w 2015 r. i udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej SHP
 10. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności SHP i dyskusja dot. nowych inicjatyw i kierunków działań SHP w nadchodzącym okresie.
 11. Przedstawienie przez Zarząd SHP uchwały o podniesieniu składek członkowskich w latach 2017-2019
 12. Dyskusja nad uchwałą o podniesieniu składek członkowskich
 13. Głosowanie nad uchwałą o podniesieniu składek członkowskich
 14. Przedstawienie przez Zarząd SHP uchwały o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii” i uchwaleniu regulaminu przyznawania tego odznaczenia.
 15. Dyskusja nad uchwałą o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii” i uchwaleniu regulaminu przyznawania tego odznaczenia
 16. Głosowanie nad uchwałą o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii” i uchwaleniu regulaminu przyznawania tego odznaczenia
 17. Zgłaszanie kandydatur do medalu „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii” zgodnie z uchwalonym regulaminem
 18. Głosowanie nad kandydaturami i podjęcie uchwały o przyznaniu medalu „Zasłużony dla Polskiej Hydrogeologii”
 19. Wolne wnioski, sprawy różne.
 20. Głosowania i podjęcie innych niezbędnych uchwał wynikających z wolnych wniosków.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania.

godz. 12.00-12.45 Przerwa na lunch

godz. 12.45 – 16.30 Seminarium IV Praktyczny Warsztat Hydrogeologa – „Nowoczesne narzędzia w badaniach hydrogeologicznych”

Program seminarium (kolejność referatów może ulec zmianie):

 1. System integrujący i umożliwiający analizę danych hydrogeologicznych pochodzących z wielu źródeł, wykorzystujący technologię Business Intelligence – Marek Sołowczuk (SHH) i przedstawiciele PSH PIG – referat i pokaz oprogramowania

Przerwa kawowa

 1. Nowoczesne techniki monitoringu środowiska hydrogeologicznego – Michał Oleksiewicz (Aquaterra) – referat z pokazem sprzętu
 2. Dyskusja i zamknięcie seminarium.

godz. 18.30 spotkanie towarzyskie na wrocławskim Rynku (lokal w trakcie ustalania)

MIEJSCE OBRAD I DOJAZD:

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław

sala Cuprum, V piętro

 Dojazd z Dworca Głównego PKP do przystanku Plac Jana Pawła II:

Tramwaje:          0P (przystanek na ul. Piłsudskiego naprzeciwko wejścia głównego do Dworca)

31, 32 (przystanek przy ul. Stawowej) – kierunek Stadion Wrocław, Kozanów-Dokerska

Dojazd z tymczasowego dworca autobusowego do przystanku Plac Jana Pawła II:

Tramwaje:          31, 32 (przystanek przy ul. Borowskiej) – kierunek Stadion Wrocław, Kozanów- Dokerska

Przydatne linki:

www.wroclaw.pl

http://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

www.pkp.pl

http://rozklad-pkp.pl/

NOCLEGI:

We Wrocławiu funkcjonuje wiele hosteli o wysokim standardzie i przystępnych cenach zlokalizowanych w samym centrum miasta.

Ze względu na wydarzenia związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 dostępność noclegów z dnia na dzień maleje.

Polecamy wybór najdogodniejszej dla Państwa opcji noclegowej w serwisach:

http://pl.hostelbookers.com/hostele/polska/wroclaw/

www.booking.com

www.trivago.pl

www.hrs.com

Będąc we Wrocławiu nie sposób nie skorzystać z atrakcji, jakie oferuje miasto w roku Europejskiej Stolicy Kultury. Polecamy odwiedzenie strony http://www.wroclaw2016.pl/ w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat  programów w ramach ESK . Kalendarza aktualnych wydarzeń dostępny jest pod adresem: http://www.kalendarz.wroclaw2016.pl/

Facebooklinkedin