Prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem wiedzy z zakresu wód podziemnych i powierzchniowych jest jednym z celów Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Staramy się robić to skutecznie m.in. poprzez szukanie członków wspierających Stowarzyszenia, którzy z jednej strony wspierają nas swoim doświadczeniem a z drugiej strony angażują się finansowo w nasza działalność. Dziś do grona członków wspierających dołączyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Kapellanka”.

Historia firmy

Działalność PPH Kapellanki, firmy stanowiącej odrębną część Rozlewni Wody Kapellanka, koncentruje się na rozlewie wody do butli 5 galonowych. „Marka Kapellanka istnieje na polskim rynku od 1990 roku. Od samego początku dzielności dokładaliśmy wszelkie starania poprzez m.in. stały nadzór, regularne badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne, modernizację, aby zapewnić odbiorcom jak najlepszą jakość naszych wyrobów, z co za tym idzie poczucie bezpieczeństwa” mówi p. Paulina Radwańska, właścicielka firmy. Dodatkowo właściciele firmy starając się zagwarantować wodzie nieskazitelną czystość stworzyli 120 hektarową ochronną strefę łąk.

Źródło Kapellanka

Krystalicznie czysta woda źródlana Kapellanka to woda podziemna z utworów kambryjskich wypływająca ze źródła w Podgórkach. Źródło to wypływa poniżej wzgórza „Kapella” w paśmie gór Kaczawskich na wysokości 500 m n.p.m. Jak wykazują analizy składu chemicznego tych wód ogólna zawartość składników rozpuszczonych waha się w okolicach 500 mg/L, a w wśród kationów dominują wodorowęglany, wapń i magnez.

Zobacz także

https://galony.kapellanka.com.pl/aktualnosci/
https://www.facebook.com/kapellanka.woda/

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz