W dniu 18 maja br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się jubileuszowa sesja 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Towarzystwo otrzymało Nagrodę Województwa Małopolskiego – Medal Polonia Minor. Dodatkowo podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i dyplomy dla członków honorowych PTGeol.

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich było reprezentowane przez wiceprezesa Andrzej Witkowskiego, który odczytał list gratulacyjny dla Towarzystwa Geologicznego oraz sekretarz Dominikę Dąbrowską. Sesja w Krakowie była także okazją do wręczenia medali Zasłużony dla
Polskiej Hydrogeologii. Wręczenie wyróżnień odbyło się w budynku AGH. Medale otrzymali:
prof. Jadwiga Szczepańska-Plewa oraz prof. Jacek Motyka.

Facebooklinkedin

Dodaj komentarz